Gebruikersvoorwaarden

Uitgever en auteurs verklaren in deze Algemene Voorwaarden dat deze uitgave op zorgvuldige wijze is samengesteld. De uitgever kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de inhoud en is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Reacties

Berichten worden direct geplaatst, maar de redactie behoudt zich het recht voor ongepaste inhoud te verwijderen. Vanzelfsprekend gelden algemene fatsoensnormen net zo goed voor internetreacties, dus scheldpartijen worden verwijderd. Ook laster wordt niet getolereerd, maar dat is ten overvloede omdat de wet dit al strafbaar stelt.

Commerciële boodschappen

Om commerciële boodschappen te plaatsen biedt Aftersales Magazine diverse mogelijkheden (zie ‘Adverteren') maar de reactiemogelijkheid hoort daar niet bij: commerciële boodschappen worden daar verwijderd.

Reageren gebeurt op persoonlijke titel, dus onder vermelding van naam en eventueel bedrijf. Anonieme reacties worden verwijderd. Van elke reactie registreren we het ip-adres om misbruik te voorkomen.